Да, Ларри думал о нас, и в это время он безбожно ржал.

$_ = "I love my prety cats.\n";
print;
print "But when i lose my job.\n";
s/love/eat/;
print;